Govor tela kod pasa – lizanje nosa

Pošto psi ne govore naš jezik, jedini način da zaista shvatimo i komuniciramo sa njima je da razumemo i cenimo ono što nam govore kroz svoj govor tela. Često, gestovi za koje pretpostavljamo da su sasvim normalni za našeg psa imaju potpuno suprotno značenje. Psi komuniciraju koristeći složeni jezik govora tela koji odražava ono što …

Govor tela kod pasa – lizanje nosa Pročitaj više