fbpx

Govor tela kod pasa – lizanje nosa

Pošto psi ne govore naš jezik, jedini način da zaista shvatimo i komuniciramo sa njima je da razumemo i cenimo ono što nam govore kroz svoj govor tela. Često, gestovi za koje pretpostavljamo da su sasvim normalni za našeg psa imaju potpuno suprotno značenje.

Psi komuniciraju koristeći složeni jezik govora tela koji odražava ono što misle i osećaju.

Ako vidite vašeg psa da liže nos prva pretpostavka vam je da je jeo ili da je video nešto ukusno pa se oblizuje. Šta ako nema hrane ? Šta nam on to govori svojim telom ?

Lizanje nosa je jedna vrsta komunikacije kod pasa sa kojom nam oni iskazuju da im je situacija u kojoj se trenutno nalaze stresna i da im nije prijatno, a lizanjem nosa se smiruju. Pored lizanja nosa često je i okretanje glave u stranu sa željom da se stresni stimulus sredine izbegne.

Često se ovaj signal zanemaruje, a on je prvi pokazatelj da trebamo prestati sa radnjom koju trenutno upražnjavamo sa našim ljubimcem.

Pažljivo gledajte vašeg psa kada ga izlažete novim situacijama, one njemu možda nisu toliko zabavne.

Srećan pas, srećna porodica.